Ja w internecie

SZKOLENIA W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH OSÓB DOROSŁYCH
PROGRAM GRANTOWY DLA GMIN

JA W INTERNECIE

Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystali z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.

PROGRAM GRANTOWY DLA GMIN

Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie. Szczegółowe informacje o uczestnictwie
oraz o składaniu wniosków w podstronach: O programie, Zgłoś gminę i Dokumenty.

DLACZEGO WARTO?
icontown
GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM
Projekt umożliwia rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy.
iconschool
WSPARCIE DLA SZKÓŁ
Gmina biorąca udział w projekcie może wystąpić o sfinansowanie zakupu komputerów.
icon1
KULTURA W GMINIE
Wybrane gminy mogą wziąć udział w projektach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez Fundację Legalna Kultura.
Aktualności
jawinterneciebialystok3
18 czerwca 2018
Gazeta Wyborcza Białystok o bezpłatnych szkoleniach programu Ja w internecie

Legalna Kultura zapewnia wsparcie dydaktyczne i organizacyjne na każdym etapie projektu. Wybrane...

Czytaj więcej
jawinternecielogo2
15 czerwca 2018
Przedłużenie terminu składania wniosków do 20 lipca 2018

W związku z informacjami otrzymanymi z Urzędów Gmin, dotyczącymi procedur i terminów...

Czytaj więcej
jawinterneciegloswlkp1
15 czerwca 2018
Głos Wielkopolski o szkoleniach „Ja w Internecie”

Do 30 czerwca wszystkie gminy w siedmiu województwach (w tym wielkopolskim) mogą...

Czytaj więcej