PROGRAM GRANTOWY DLA GMIN

JA W INTERNECIE

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH

Legalna Kultura

JA W INTERNECIE

Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.
mazowszemapa
Obszar konkursowy I

MAZOWIECKIE

Zakończył się nabór wniosków.
Obszar III
Obszar konkursowy III

WARMIŃSKO-MAZURSKIE, POMORSKIE, PODLASKIE

Zakończył się nabór wniosków.
Obszar IV
Obszar konkursowy IV

ZACHODNIOPOMORSKIE, WIELKOPOLSKIE

Zakończył się nabór wniosków.
mazowszemapa

MAZOWIECKIE

Obszar konkursowy I
Obszar III

WARMIŃSKO-MAZURSKIE, POMORSKIE, PODLASKIE

Obszar konkursowy III
Obszar IV

ZACHODNIOPOMORSKIE, WIELKOPOLSKIE

Obszar konkursowy IV
DLACZEGO WARTO?
icontown
GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM
Projekt umożliwia rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy.
iconschool
WSPARCIE DLA SZKÓŁ
Gmina biorąca udział w projekcie może wystąpić o sfinansowanie zakupu komputerów.
icon1
KULTURA W GMINIE
Wybrane gminy mogą wziąć udział w projektach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez Fundację Legalna Kultura.
Aktualności
wystawa525
11 marca 2020
Publikacja zdjęć z wystawy w serwisach społecznościowych

Czy opublikowanie zdjęcia obrazu, plakatu itd. z wystawy w serwisie społecznościowym, bez podpisania go...

Czytaj więcej
seniorki z Grzegorzewa wlkp
10 lutego 2020
Aktywne Seniorki z Grzegorzewa

Jednym z programów realizowanych w ubiegłym roku przez  Seniorki z Klubu Senior+...

Czytaj więcej
3
10 lutego 2020
Komputery dla Gminy Miedzna

Dwie pracownie informatyczne w szkole podstawowej Gminy Miedzna zostały wyposażone w nowy...

Czytaj więcej