PROGRAM GRANTOWY DLA GMIN

JA W INTERNECIE

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH

PROGRAM GRANTOWY „JA W INTERNECIE”:
Zakończył się nabór otwarty wniosków dla gmin w województwie mazowieckim z powodu wyczerpania środków.

JA W INTERNECIE

Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.
mazowszemapa
Obszar konkursowy I

MAZOWIECKIE

Zakończył się nabór wniosków.
Obszar III
Obszar konkursowy III

WARMIŃSKO-MAZURSKIE, POMORSKIE, PODLASKIE

Zakończył się nabór wniosków.
Obszar IV
Obszar konkursowy IV

ZACHODNIOPOMORSKIE, WIELKOPOLSKIE

Zakończył się nabór wniosków.
mazowszemapa

MAZOWIECKIE

Obszar konkursowy I
Obszar III

WARMIŃSKO-MAZURSKIE, POMORSKIE, PODLASKIE

Obszar konkursowy III
Obszar IV

ZACHODNIOPOMORSKIE, WIELKOPOLSKIE

Obszar konkursowy IV

PROGRAM GRANTOWY „JA W INTERNECIE”:
Zakończył się nabór otwarty wniosków dla gmin w województwie mazowieckim z powodu wyczerpania środków.

DLACZEGO WARTO?
icontown
GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM
Projekt umożliwia rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy.
iconschool
WSPARCIE DLA SZKÓŁ
Gmina biorąca udział w projekcie może wystąpić o sfinansowanie zakupu komputerów.
icon1
KULTURA W GMINIE
Wybrane gminy mogą wziąć udział w projektach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez Fundację Legalna Kultura.
Aktualności
Gniezno2
19 lipca 2019
160 mieszkańców Gniezna z certyfikatami „Ja w internecie”

18 lipca 2019 roku w Starym Ratuszu odbyło się spotkanie podsumowujące przeprowadzanie bezpłatnych...

Czytaj więcej
11
18 lipca 2019
280 uczestników szkoleń w Gminie Łaskarzew

Gmina Łaskarzew zakończyła realizację programu “Ja w internecie”. Podczas spotkania wieńczącego projekt...

Czytaj więcej
rumia2
16 lipca 2019
Ponad 350 uczestników szkoleń w Rumi.

W Rumi zakończyły się szkolenia “Ja w internecie”. W programie, realizowanym od...

Czytaj więcej