PROGRAM GRANTOWY DLA GMIN

JA W INTERNECIE

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH

Legalna Kultura

JA W INTERNECIE

Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.
mazowszemapa
Obszar konkursowy I

MAZOWIECKIE

Zakończył się nabór wniosków.
Obszar III
Obszar konkursowy III

WARMIŃSKO-MAZURSKIE, POMORSKIE, PODLASKIE

Zakończył się nabór wniosków.
Obszar IV
Obszar konkursowy IV

ZACHODNIOPOMORSKIE, WIELKOPOLSKIE

Zakończył się nabór wniosków.
mazowszemapa

MAZOWIECKIE

Obszar konkursowy I
Obszar III

WARMIŃSKO-MAZURSKIE, POMORSKIE, PODLASKIE

Obszar konkursowy III
Obszar IV

ZACHODNIOPOMORSKIE, WIELKOPOLSKIE

Obszar konkursowy IV
DLACZEGO WARTO?
icontown
GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM
Projekt umożliwia rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy.
iconschool
WSPARCIE DLA SZKÓŁ
Gmina biorąca udział w projekcie może wystąpić o sfinansowanie zakupu komputerów.
icon1
KULTURA W GMINIE
Wybrane gminy mogą wziąć udział w projektach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez Fundację Legalna Kultura.
Aktualności
czerwonak – zakład opiekuńczy7
14 sierpnia 2019
„Ja w internecie” w Zakładzie Opiekuńczym w Owińskach

Dzięki Gminie Czerwonak i Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czerwonaku, którzy w...

Czytaj więcej
Skaryszew – przekazanie komputerów 06.08.2019 r.
8 sierpnia 2019
Jesteśmy w internecie!

– Teraz śmiało możemy powiedzieć, że “Jesteśmy w internecie” i korzystamy z...

Czytaj więcej
KULTURA W SIECI
6 sierpnia 2019
„Kultura w sieci” w Sokołowie Podlaskim

Na początku sierpnia mieszkańcy Gminy Sokołów Podlaski wzięli udział w szkoleniu “Kultura...

Czytaj więcej