iconc1

Nauka internetu dostosowana do indywidualnych potrzeb mieszkańców

Mieszkańcy zdobędą umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w coraz bardziej złożonej i dynamicznie zmieniającej się cyfrowej rzeczywistości. Początkujący użytkownicy przejdą ponadto kurs wprowadzający w zakresie obsługi komputera, korzystania z internetu, obsługi poczty elektronicznej oraz posługiwania się serwisami i aplikacjami ułatwiającymi funkcjonowanie w życiu codziennym. Nasze kursy są tematyczne, sprofilowane, bezcenne m.in. dla rodziców, rolników czy przedsiębiorców, likwidują bariery w dostępie do wiedzy, a także wyrównują szanse w korzystaniu z dobrodziejstw nowych technologii. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych,  czy wykorzystywania internetu we własnej działalności biznesowej. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tworzenia stron internetowych i ochrony dzieci przed niepożądanymi treściami. Celem programu jest również zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł.

Władze gminy dzięki Programowi „Ja w internecie” umożliwią swoim mieszkańcom ponadto podniesienie kompetencji związanych z korzystaniem z usług e-administracji, co zwiększy aktywność lokalnej społeczności w sieci i poprawi jej komunikację z urzędami.

Program szkolenia jest dostosowany do poziomu wiedzy i umiejętności uczestników. W szkoleniu mogą wziąć udział:

  • osoby początkujące, stawiające pierwsze kroki w sieci
  • osoby swobodnie korzystające z komputera, chcące zdobyć nowe umiejętności
  • osoby zaawansowane, chcące poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje
iconc2

Pełne finansowanie projektu

Gmina otrzyma grant w wysokości do 150 tysięcy złotych na organizację i realizację szkoleń. Wkład własny nie jest wymagany. Od podpisania umowy 80% wnioskowanej kwoty może być dostępne dla grantobiorcy w ciągu 7 dni.

iconc5

Wsparcie gminy dla społeczności lokalnej

Gmina może składać wnioski grantowe samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową, a także we współpracy ze szkołami i bibliotekami. Celem Programu jest również aktywizacja osób wykluczonych cyfrowo, bezrobotnych i niepełnosprawnych. Szkolenia dają szansę uczestnikom na podniesienie jakości życia i poprawienie sytuacji zawodowej.

iconc3

Dla lokalnych instruktorów

Program rozwija kompetencje cyfrowe, które w dzisiejszym świecie są podstawą do osiągnięcia awansu zawodowego. Nowe umiejętności zdobędą m.in. instruktorzy, którymi mogą zostać m.in.: nauczyciele, bibliotekarze, pracownicy i współpracownicy placówek kulturalnych i oświatowych. Trenerzy Fundacji Legalna Kultura w ciągu kilku dni przygotują lokalnych instruktorów do prowadzenia szkoleń dla mieszkańców. Fundacja dostarczy materiały dydaktyczne (między innymi prezentacje i filmy szkoleniowe) i zapewni możliwość wzięcia udziału w konsultacjach. Instruktorzy otrzymają wynagrodzenie w ramach grantu w programie „Ja w internecie”, a wysokość wynagrodzenia zależeć będzie od ilości przeprowadzonych przez nich szkoleń. Po zakończeniu Programu, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom oraz materiałom szkoleniowym dostępnym na stronie www.jawinternecie.edu.pl, instruktorzy będą mogli samodzielnie kontynuować nauczanie innych zainteresowanych osób. 

iconc4

Możliwość pozyskania sprzętu komputerowego

Grantobiorcy mają możliwość zakupu z funduszy Programu „Ja w internecie” sprzętu komputerowego, który po zakończeniu szkoleń zostanie przekazany do szkół znajdujących się na terenie gminy.

iconc6

Współpraca z Fundacją Legalna Kultura

Gminy, które zadeklarują przeszkolenie największej liczby mieszkańców lub zgłoszą udział w Programie jako pierwsze, otrzymają propozycję udziału w projektach Fundacji Legalna Kultura takich, jak: Księgarnia Marzeń, Biblioteka Marzeń, Otwarte Drzwi do Kultury czy Kultura na Widoku. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Fundacja Legalna Kultura może też wesprzeć gminę w pisaniu wniosku i promocji szkoleń przez mieszkańców.

Do góry