Zależy nam na kulturze

Fundacja Legalna Kultura jest organizacją non-profit, która prowadzi opartą na pozytywnym przekazie edukacyjną kampanię społeczną.
Celem Legalnej Kultury jest edukacja w zakresie praw autorskich i zagrożeń związanych z piractwem, uświadamianie znaczenia etyki w korzystaniu z dóbr kultury oraz promocja legalnych źródeł kultury. Przekonujemy, że kultura to wspólnota twórców i odbiorców. Życie w cywilizacji różnorodności oznacza ogromną wolność, ale także odpowiedzialność w obliczu pokus i zagrożeń. Naszą intencją jest, by w tej różnorodności kierować się podstawowymi wartościami, jak bycie fair wobec innych i możliwość wyboru. Podkreślamy, że w internecie powinny obowiązywać te same zasady etyczne, co w świecie rzeczywistym.

legalna kultura

Legalna Kultura to wspólnota twórców i odbiorców

Idea promocji legalnych źródeł i uczciwego korzystania z dóbr kultury zrodziła się w grudniu 2010 r. z inicjatywy Kingi Jakubowskiej – kulturoznawczyni związanej przez wiele lat z branżą filmową. Idea znalazła swój pełny wyraz w projekcie Legalna Kultura, który uzyskał aprobatę i wsparcie między innymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, dzięki którym zapadła decyzja o uruchomieniu projektu i zaproszeniu do współpracy mediów oraz innych partnerów instytucjonalnych. Dziś wśród instytucji wspierających Fundację są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Książki i unijna agencja EUIPO. Ambasadorami Legalnej Kultury są: Danuta Stenka, Dorota Miśkiewicz, Anna Dereszowska, Aga Zaryan, Piotr Metz, dr hab. Jacek Wasilewski, Dariusz Duma i dr hab. Piotr Welk. W projektach Legalnej Kultury wzięło udział ponad 200 artystów potwierdzając wiarę w sens walki z piractwem internetowym.

Edukacja: warsztaty dla uczniów, nauczycieli, bibliotekarzy

Kluczową działalnością Legalnej Kultury jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i własności intelektualnej. Prowadzimy warsztaty dla uczniów, nauczycieli, bibliotekarzy, animatorów kultury i środowisk twórczych. We współpracy ze środowiskiem prawników prowadzimy również dział porad prawnych dotyczących prawa autorskiego. Fundacja prowadzi jedyną w Polsce Bazę Legalnych Źródeł, które udostępniają treści zgodnie z prawem i wolą twórców. Dzięki Bazie łatwo zweryfikować, czy strony internetowe, na których szukamy filmów, muzyki, gier czy książek są bezpieczne i prowadzone zgodnie z prawem. Sercem kampanii jest portal www.legalnakultura.pl, opisujący wszystkie działania Fundacji. Znajdziecie tu również rozmowy z twórcami, zapowiedzi najciekawszych wydarzeń kulturalnych, materiały edukacyjne, porady prawne i Bazę Legalnych Źródeł.

Projekty Legalnej Kultury

Gminy, które zadeklarują przeszkolenie największej liczby mieszkańców lub zgłoszą udział w programie jako pierwsze,
otrzymają propozycję wzięcia udziału w projektach: Księgarnia Marzeń, Biblioteka Marzeń, Otwarte Drzwi do Kultury i Kultura na Widoku.

Otwarte Drzwi Do Kultury

Projekt edukacyjno-animacyjny skierowany do uczniów, nauczycieli i odbiorców kultury zamieszkujących wsie i małe miasta. Na program składają się pokazy filmowe dla mieszkańców oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli poświęcone kulturze w sieci, prawu autorskiemu, legalnym źródłom i bezpieczeństwu  w Internecie. Otwarte Drzwi Do Kultury to projekt wielopokoleniowy i integrujący różne grupy społeczne, realizowany przy współpracy szkół, domów kultury, bibliotek, urzędów miast i gmin oraz placówek opiekuńczych.

Więcej: www.otwartedrzwidokultury.pl.

Biblioteka Marzeń – Czytamy Razem

Nowy projekt Legalnej Kultury skierowany do bibliotek publicznych i lokalnych społeczności czytelniczych. Celem Biblioteki Marzeń jest animacja czytelnictwa w niewielkich ośrodkach i wsparcie bibliotek w promocji czytelnictwa. Dziś biblioteki, chcąc przyciągnąć użytkowników, muszą poszerzać swoją ofertę kulturalną i dostosowywać ją do potrzeb nowych czytelników. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników i bibliotekarzy, Legalna Kultura przygotowała projekt, polegający na wspólnym czytaniu książek przez znanych i szanowanych twórców oraz lokalnych czytelników. Każde ze zorganizowanych spotkań będzie urozmaicone wspólną dyskusją na temat wrażeń z lektury oraz krótką prezentacją legalnych źródeł kultury.

Więcej: www.bibliotekamarzen.pl

Kultura Na Widoku

Multiumedialny projekt promujący kulturę z legalnych źródeł, skierowany do wszystkich odbiorców niezależnie od miejsca zamieszkania i wieku. Dzięki linkom i kodom QR możemy uzyskać dostęp do filmów, muzyki e-booków i audiobooków w promocyjnych cenach lub bezpłatnie oraz odbywać wirtualne spacery po najciekawszych polskich i światowych muzeach. Co roku Legalna Kultura zapewnia dostęp do kilkuset utworów, po które można sięgnąć w każdej chwili – w parku na ławce, w domowym fotelu, w kawiarni, samochodzie, na plaży.  Kultura Na Widoku prezentuje utwory na stronie internetowej, instalacjach multimedialnych, plakatach i citylightach.

Więcej: www.kulturanawidoku.pl

Księgarnia Marzeń – Czytamy Razem

Projekt wspierający czytelnictwo organizowany we współpracy z małymi, niesieciowymi księgarniami i działającymi wokół nich społecznościami czytelniczymi.  Celem projektu jest promocja księgarń poprzez organizację wspólnych czytań książek z udziałem znanych twórców cieszących się sympatią społeczną. W pierwszej edycji projektu wzięli udział: Danuta Stenka, Krystyna Czubówna, Marcin Kwaśny i Zbigniew Zamachowski. Spotkania mieszkańców z artystami sprawiają, że wybrane księgarnie stają się lokalnymi centrami literackimi, które budują międzypokoleniową wspólnotę czytelników (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy).

Więcej: www.ksiegarniamarzen.pl.

Do góry