1. Wyszukiwanie wartościowych treści dla dzieci i rodziców wraz z oceną wiarygodności źródeł informacji:

 • związanych z rozwojem zainteresowań,
 • treści edukacyjne,
 • zasoby kultury,
 • gry komputerowe i gry online,
 • strony instytucji publicznych,
 • związanych ze zdrowiem, w tym na portalach, gdzie informacjami dzielą się inni użytkownicy.

2. Rozpoznawanie treści szkodliwych i niebezpiecznych dla dzieci i młodzieży oraz sposoby reagowania na nie, w tym znajomość oznaczeń wieku i treści w odniesieniu do stron internetowych, gier i aplikacji (w tym system PEGI).

3. Umiejętność odróżnienia źródeł treści legalnych od nielegalnych (film, muzyka, książki etc.)

 • Streaming, VOD, itp.,
 • Pobieranie plików,
 • Aplikacje.

4. Prawo autorskie w zakresie istotnym dla rodziców i dzieci.

5. Bezpieczne korzystanie ze smartfonów, rozmowy przez internet (np. wideorozmowy, rozmowy grupowe).

6. Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z usług firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów itp.

7. Umiejętność nadzorowania aktywności dziecka w sieci.

8. Wiedza na temat ogólnych zasad bezpieczeństwa, których powinno przestrzegać dziecko w internecie. w tym:

 • sposoby reagowania na zagrożenia w sieci (hate, trolling, kradzież treści) i znajomość instytucji świadczących pomoc w tym zakresie (np. telefon dla rodziców 800 100 100),
 • tworzenie bezpiecznych haseł, logowanie się przez sprawdzone sieci WiFi etc.,
 • bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci, w tym publikowanie różnych treści przez rodziców i dzieci, dbałość o wizerunek dziecka w internecie.

9. Symptomy nadużywania internetu przez dziecko i reakcja na nie.

10. Uświadomienie dziecku sposobu i konsekwencji działania transakcji w internecie (zakupy, sprzedaż, zawieranie umów, płatności elektroniczne) oraz płatności wewnątrz aplikacji mobilnych. Odpowiedzialność prawna rodziców za postępowanie dziecka w internecie, prawa i obowiązki wynikające z regulaminów wybranych serwisów internetowych.

11. Nauka samodzielna i wspólna z dzieckiem z wykorzystaniem cyfrowych zasobów kultury i archiwów oraz źródeł internetowych (np. Wikipedia, TED, Khan Academy, Ninateka, POLONA).

12. Udostępnianie treści kultury w sieci. Odpowiedzialność prawna, plagiat, dozwolony użytek, prawo cytatu.

13. Korzystanie z banków zdjęć/klipów/dźwięków. Rodzaje licencji, warunki użytkowania.

14. Korzystanie z serwisów społecznościowych przez dzieci i rodziców, w tym prowadzenie profilu na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie i in. (wiedza o ograniczeniach wiekowych na poszczególnych portalach).

15. Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem.

16. Korzystanie z narzędzi kontroli rodzicielskiej na komputerach i urządzeniach mobilnych.

17. Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego.

18. Wykorzystanie profilu zaufanego.

19. Złożenie wniosku Rodzina 500+.

20. Uzyskanie Karty Dużej Rodziny.

21. Korzystanie z bibliotek, muzeów i archiwów cyfrowych.

22. Usługi związane ze zdrowiem.

Do góry