UDZIAŁ W PROGRAMIE - KROK PO KROKU
HARMONOGRAM II NABORU

Udział w Programie nie wymaga wkładu własnego, a sam Program jest przyjazny w realizacji. Przedstawiamy go w kilku etapach.

KROK 1: SKŁADANIE WNIOSKU

 • Samodzielnie lub z organizacja partnerską
 • Kwota grantu może wynieść do 150 000 zł
 • Dofinansowanie wynosi 100%
 • Całkowity koszt przeszkolenia 1 osoby wynosi 560 zł
 • Wysokość grantu zależy od zadeklarowanej liczby uczestników szkoleń, czyli xx uczestników x 560 zł
 • Czas na przygotowanie i realizację szkoleń:
  – do 80 000 zł – 5 miesięcy
  – powyżej 80 000 – 7 miesięcy

 

UWAGA! jeśli gmina nie dysponuje komputerami o parametrach wskazanych w dokumentacji konkursowej w ilości niezbędnej do przeprowadzenia szkoleń, może kupić je w ramach grantu; warunkiem jest dołączenie do wniosku oświadczenia o konieczności zakupu komputerów.

20 SIERPNIA – 20 WRZEŚNIA 2018

KROK 2: FUNDACJA LEGALNA KULTURA OCENIA WNIOSKI

Ocena wniosków prowadzona będzie na bieżąco. W przypadku wniosków złożonych do 10 lipca będzie czas na poprawienie ewentualnych pomyłek i nieścisłości. Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą oceniane w takiej formie, w jakiej zostały złożone.

Lista przyznanych grantów zostanie udostępniona na koniec sierpnia. 

Ocena wniosków prowadzona będzie na bieżąco. W przypadku wniosków złożonych do 15 września będzie czas na poprawienie ewentualnych pomyłek i nieścisłości.

 

21 WRZEŚNIA – 5 PAŹDZIERNIKA 2018

KROK 3: PODPISANIE UMÓW

 • Po podpisaniu umowy grantowej na konto gminy przekazana zostanie zaliczka w wysokości 80% grantu
 • Pozostałe 20 % zostanie wypłacone po rozliczeniu grantu
DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018

KROK 4: GMINA REKRUTUJE INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORKI

 • Instruktorkami i instruktorami mogą być: animatorzy, edukatorzy, trenerzy, nauczyciele, bibliotekarze
 • Instruktorki i instruktorów wskazuje gmina
 • Liczba instruktorów zależy od liczby uczestników szkoleń i czasu przeznaczonego na przeprowadzenie szkoleń
PAŹDZIERNIK 2018

KROK 5: LEGALNA KULTURA SZKOLI INSTRUKTORÓW

 • Szkolenia prowadzone metodą e-learningu i stacjonarnie
 • Scenariusze zajęć i materiały edukacyjne zostaną opracowane przez Legalną Kulturę
PAŹDZIERNIK – LISTOPAD 2018

KROK 6: REKRUTACJA I SZKOLENIA 

 • W szkoleniach uczestniczyć mogą osoby dorosłe, które ukończyły 25 rok życia
 • Uczestniczkami i uczestnikami szkoleń mogą zostać mieszkanki i mieszkańcy z terenu gminy, która złożyła wniosek
 • Instruktorzy otrzymują wsparcie merytoryczne przez cały okres trwania szkoleń

UWAGA! Szkolenia mogą rozpocząć się wcześniej niż 1 listopada, czyli np. zaraz po przeszkoleniu instruktorów i instruktorek

 

15 LISTOPADA – 30 CZERWCA 2019

KROK 7: ROZLICZENIE PROJEKTU

 • Sprawdzamy, czy udało się przeszkolić zadeklarowaną liczbę uczestników
 • Sprawdzamy poprawność poniesionych wydatków 
DO 31 LIPCA 2019
Do góry